Múzeumpedagógiai foglalkozások előzetes bejelentkezéssel és időpont egyeztetéssel igényelhetőek: +36 62 275 133/103, 104-es mellék (munkanapokon 08.00-16.00); info@opusztaszer.hu

Árak:
Volt egyszer egy oskola múltidéző tanóra: 18.000 Ft/csoport 
(legfeljebb 35 fő részére)

Egyéb múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások (10 főtől indulnak): 500 Ft/fő Idegen nyelven tartott foglalkozás esetén: 800 Ft/fő (kérhető angol, német és szerb nyelven a Süssünk, süssünk valamit, a Bakot lőttem, a Nemezelés és a Bőrözés foglalkozások)

FOGLALKOZÁSOK A ROTUNDÁBAN

Régész furfang

A foglalkozáson résztvevők a régészeti munkálatokba és az antropológia tudományába nyerhetnek betekintést. A gondosan feltárt csontvázon közösen keressük meg azokat a jegyeket, amelyek az „elhunyt” nemére, életkorára, esetleges betegségeire utalnak, valamint a harcokban szerzett sebesüléseit is megvizsgálhatjuk, amiből még az elhalálozásának okát is megállapíthatjuk. Az antropológiai vizsgálatok mellett feltárjuk még a tárgyi emlékeket, figyelve arra, hogy ne keveredjen közéjük „kakukktojás”, és elvégezzük a leletanyag katalogizálását is.

Ajánlott korosztály: 10 éves kortól • Felső létszámkorlát: 15 fő

Egész évben választható

Századfordulós rejtvények

A millennium hangulatát idéző Promenád, Kisváros – Nagyváros kiállítás a helyszíne annak a játékos foglalkozásnak, ahol a résztvevőknek ma már ritkán látható, elfeledett tárgyakat kell felismerniük, hozzá párosítaniuk eredeti elnevezésüket, és „el kell, helyezzék” azt a kiállítás hozzá kapcsolható helyszínén. Végül játékos formában kell bemutatni, hogy az adott eszköz, használati tárgy milyen szerepet töltött be a 19 -20. század fordulóján élt emberek hétköznapjaiban.

Ajánlott korosztály: 12 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Egész évben választható

Egy csésze irodalom a Feszty szalonban

Feszty Árpád híres irodalmi szalonjának díszletei között idézzük meg annak íróit, művészeit. Felelevenítjük ennek az időszaknak a legfontosabb művelődéstörténeti momentumait. A korabeli szokásokat idézve köszöntőszöveget és meghívókat fogalmazunk, „interjút” készíthetünk híres emberekkel az újságok számára, verstani ismereteinket alapul véve bordalokat és vidám rigmusokat „faraghatunk” a Felvidéken található kingyesi Tündér tanya gerendáira, sőt bekapcsolódhatunk a Feszty – körkép népszerűsítésébe is.

Ajánlott korosztály: 12 éves kortól • Felső létszámkorlát: 15 fő

Egész évben választható

FOGLALKOZÁS A SZERI GYÓGYNÖVÉNYHÁZBAN

Szeri praktika

Boszorkánykonyha vagy patika? Az ördög füve vagy gyógynövény? A résztvevőkkel a szeri templom romjai közé lépve majd’ tíz évszázadot utazunk vissza az időben. A gyógynövények felhasználásának tudományát jól ismerték és magas szintre fejlesztették a monostorban élő bencések. A kézzelfogható, illatos kiállítás a monostorkertek titkait hozza közelebb: megízleljük, megszagoljuk a legjellegzetesebb gyógy- és fűszernövényeket, hasznos ismeretekhez jutunk felhasználásukról.

Ajánlott korosztály: 10 éves kortól • Felső létszámkorlát: 30 fő

Egész évben választható

FOGLALKOZÁSOK A SKANZENBEN

Volt egyszer egy oskola

A két világháború közti időszakot idézi fel a skanzenben található árpádhalmi tanyai iskola, ahol egy korabeli tanóra részeseivé válnak a diákok. Az elemi népiskola egyetlen tantermében, összevont osztályban együtt tanultak kicsik és nagyok, életük végéig emlékeikben őrizve az olajos padló szagát, a Tanító úr néha kemény, de mindig emberséges alakját. A Kincskereső kisködmönt vagy más írásokat olvasó gyerekek ma már el sem tudják képzelni, milyen lehetett a világítás, számítógép és projektor nélküli tanterem, a keménykalapos, csokornyakkendős, sétapálcás tanító. Az 1920-as évek korhű berendezési tárgyai között zajló foglalkozás valóságos élményt nyújt minden résztvevő számára: megismerik azon idők tanítási módszereit, amikor a fegyelmezés fő eszköze a nádpálca, a jó tanulók jutalma pedig alma és dió volt.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 35 fő

Szezonális

Halász Palkó meséje

A népmesei elemekkel teleszőtt foglalkozáson a gyerekek megismerkedhetnek a Dél – Alföld népi kultúrájával: végigkísérhetik a főhős életének egy szakaszát, amelynek ők is aktív részeseiévé válnak. A résztvevők próbatételeken át segítik az ifjú halászt, hogy szerelmét megtalálja. Játékok és népdalok által tudják meg, mi a tulipános láda, hogyan élt egy szegény halász ember vagy egy jómódú hagymatermelő család. A drámapedagógiai eszközöket felhasználó foglalkozás jól kiegészíti a népi kultúránkkal való megismerkedést.

Ajánlott korosztály: 5-8 éves korig • Felső létszámkorlát: 30 fő

Szezonális

Süssünk, süssünk

A kemencében sütés tudományába avatjuk be az érdeklődőket: dédanyáink is egymástól tanulták, és mi is megtudhatjuk, mitől lesznek igazán ízletesek az asztalunkra kerülő, kelt tésztából készült finomságok. A résztvevők megismerik, hogyan is készül a liszt, a búza vetésétől az őrlés és a feldolgozás folyamatáig, majd mindenki részt vehet a hamuba sült pogácsa elkészítésében.

Ajánlott korosztály: 5 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Szezonális

Agyagozás

A résztvevők egy – az ember által – már az őskor óta használt alapanyag, mégpedig az agyag megmunkálásának művészetébe kapnak gyakorlatias betekintést egy több évtizedes gyakorlattal rendelkező fazekas mester vezetésével.

Ajánlott korosztály: 5 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Szezonális

FOGLALKOZÁSOK A NOMÁD PARKBAN

Bakot lőttem

A foglalkozáson kézbe vesszük a félelmetes visszacsapó íjat, megismerjük felépítését, megérezzük a benne rejlő ősi erőt, mely rettegésben tartotta az egykori legnagyobb birodalmakat is. A résztvevők próbára tehetik ügyességüket a célbalövésben, erejüket az íj megfeszítésében, felajzásában.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 30 fő

Szezonális

Árpád népe

A foglalkozás visszarepít bennünket abba az időbe, amikor őseink birtokba vették jelenlegi hazánk területét. Testközelből tapasztalhatjuk meg nomád életmódjuk sajátosságait: a jurtában való élet rendjét, mindennapi eszközeik használatát. Végül igazi honfoglaló harcossá válva kiderül, miért is rettegett annyira a korabeli Európa a magyarok nyilaitól.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 30 fő

Egész évben választható

Ezer év a hadak útján

A foglalkozás bemutatja a magyarság honfoglalás kori hadászatának nagy eseményeit, fontos csatáit. Alátámasztjuk, vagy éppen megcáfoljuk a bemutatott eseményekhez kapcsolható általános téziseket. A csaták elemzésén keresztül a résztvevők megismerhetik a magyar hadsereg(ek) fejlődését, a lovas íjász harcászat főbb vonásait. Nagy hangsúlyt fektetünk az olyan méltatlanul elfeledett személyiségek, hadvezérek bemutatására, megismerésére, akiknek dicső tettei a magyar hadtudomány legfényesebb lapjaira tartoznak. A foglalkozás során nagy szerepet kapnak a különböző eszközök, amelyeket kézbe is vehetnek, valamint felölthetnek a résztvevők.

Ajánlott korosztály: 10 éves kortól • Felső létszámkorlát: 30 fő

Egész évben választható

Körmönfonás

Az érdeklődők egy sajátos szövési technikába pillanthatnak bele, ami rendkívül fejleszti a kézügyességet és a logikai gondolkodást, valamint – nem mellékesen- már évezredes hagyománya van. Különlegesen színes formákat hozhatnak létre a vállalkozó kedvűek. A végén pedig kiderül, hogy ki lesz a körmönfontabb.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Egész évben választható

Nemezelés

A gyapjúfeldolgozás egy sajátos módját, technikáját ismerhetik meg az érdeklődők. A kitartó munka gyümölcseként létrejön a nemez, aminek felhasználása olyan széles körű, hogy a nomád népek életének szinte minden területén jelen volt egykor.

Ajánlott korosztály: 5 éves kortól • Felső létszámkorlát: 25 fő

Egész évben választható

Zabla, tegez, szablya

Ismert tény, hogy honfoglaló eleink harci sikereiket kiváló könnyűlovas haditechnikájuknak köszönhették. A foglalkozás keretében erről szeretnénk a hagyományos történelemórákhoz képest bővebb és látványosabb ismereteket átadni. A résztvevők közelről ismerhetik meg a lovasok fegyvereit, az íjat, a szablyát, a fokost és a kelevézt, de egyéb használati tárgyakat is bemutatunk. Egy ló felszerszámozásával „felkészítjük” a csatára a lovast, így a foglalkozás végére választ kapunk arra a kérdésre, hogy miért a magyar lovasság volt a kalandozások korának legütőképesebb serege.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszám: 20 fő

Időjárásfüggő, szezonális foglalkozás

FOGLALKOZÁSOK A PUSZTA HÁZÁNÁL

Bőrözés

A foglalkozás során a bőrművesség fortélyairól hallhatunk értékes információkat, majd a különböző színű, vastagságú, struktúrájú bőrökből készíthetik el a résztvevők saját alkotásukat, aminek csak a képzelet szabhat határt.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 30 fő

Egész évben választható

Erdő kincse

Ismerjük meg szűkebb környezetünk, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet természeti értékeit! A foglalkozás közben különféle állatok lábnyomait vizsgáljuk, megismerkedünk az erdő növényeivel, majd felgombolyítjuk azokat a szálakat, amelyek összefűzik ezeket az élőlényeket. A foglalkozás végére játékaink és előadásaink révén a gyerekek a részesülnek az erdő valódi kincséből, az ismeretek és a természet szeretetének összefonódásából.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Szezonális foglalkozás

 

 

Ingyenes vasúti utazás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba

Tájékoztatjuk az Emlékparkba érkező diákcsoportokat, hogy a kormány 1507/2017. sz. határozata értelmében lehetőség nyílt intézményünk díjmentes vasúti megközelítésére. Az ingyenes vasúti utazás Kistelek állomásig vehető igénybe, ahonnan menetrendszerinti buszjáratokkal tudnak az Emlékparkba eljutni.

Az utazási igényt a fogadónyilatkozaton szereplő napot megelőző 7 nappal korábban be kell jelenteni a MÁV-START Zrt. területileg illetékes szolgáltatásértékesítőjénél. A szolgáltatásértékesítők elérhetőségei a MÁV-START Zrt. honlapján megtalálhatóak. Határidő után bejelentett igényt a vasúttársaság elutasítja.

A díjmentes utazás tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszaigazolása esetén – szombati  napokon vehető igénybe a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén az ország területén működő

• általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézetek tanulói)
• valamennyi középfokú intézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a szakmunkásképzés iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola)
• minden 10 (tízedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő)

A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola igényelheti a „Bejelentés” nyomtatvány alapján. Az iskola a meghatározott napra érvényes, fogadó intézmény által lepecsételt, aláírt (postai vagy elektronikus úton megküldött) fogadónyilatkozatot köteles a „Bejelentés”-hez csatolni. A bejelentés nyomtatvány melléklete az utazáson résztvevő diákok névsora és diákigazolványának száma. Diákigazolvánnyal nem rendelkező diákoknak iskolalátogatási igazolás kiállítása szükséges.

A menetjegy visszaútra csak akkor lesz érvényes, ha azt a látogatás helyszínén – az Emlékpark főbejáratánál lévő Tourinform Irodánál -, az erre a célra rendszeresített eredeti bélyegző lenyomattal ellátták.

Az utazáshoz szükséges dokumentumok:

• fogadónyilatkozat 
• „bejelentés” nyomtatvány
• „bejelentés” nyomtatvány kötelező melléklete

Az utazás megszervezéséhez a vasúti- illetve a buszmenetrendek elérhetősége:

• Vasúti menetrend
• Buszmenetrend

A vasúti kedvezmény igénybe vételének szabályai

A kisteleki vasútállomás és az Emlékpark közötti buszos utazás szervezésével kapcsolatban keressék az Erdei Vendégházat!

Elérhetőség:

Tel: +36 70 88 55 426

E-mail: info@varunk.hu

Honlap: www.varunk.hu