Projekt

Projekt azonosítója: HU07-0082-A2-2013
Projekt címe: Múlt útjain a Jövő ösvényeire
Projekt időtartama: 2016.05.06. - 2017.04.30.
Megvalósítási helyszíne: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.


A Dél-alföldi régiót, mint Magyarország egyik legnagyobb kiterjedésű régióját sajátos sokszínűség jellemzi természeti értékek és épített értékek tekintetében. E környezeti és kulturális sokszínűség a térségbeli lakosok életét azonban mára csupán kismértékben hatja át. A multikulturális elemek értékké formálása, a történelmi és épített örökségek értékének felismerése képezheti a fenntarthatóságának alappillérét. Ennek érdekében, a célcsoportok felkészítése, a közös célok tudatosítása szükséges, amely a kulturális javak hozzáférhetővé tételével, az egyes célcsoportok érdeklődési körébe ágyazott és igényeihez illeszkedő tartalmak átadásával érhető el.

A projekt hosszú távú célja: A vidéki közösségek megerősítésén keresztül, az Ópusztaszeren található kulturális táji örökségének, Szer Monostorának megőrzését, fenntartását, helyreállítását célzó, helyi közösséggel együtt történő fejlesztés társadalmilag integrált megvalósítása. Szer Monostor romjainak, kulturális örökségi elemeinek folyamatos, széles körű társadalmi hozzáférhetőségének, megismerhetőségének, befogadásának elősegítése, élményszerű bemutatása. A helyi közösségfejlesztés módszertanán keresztül, a fenntartható helyi közösségek támogatásával, a társadalmi kohézió erősítése. A célok megvalósításának érdekében az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark területén fekvő, műemléki védettséget élvező Szer Monostorának romjainál egy fedett, 146,98 nm-es beltéri alapterületű foglalkoztató épület felépítését tervezzük, amelyben helyet kap egy gyógynövény feldolgozó és szárító részleg, egy palánta nevelde, valamint egy ökobolt is. Az épület mellett lévő területen történeti kertek (kolostorkertek) kialakításával, különböző történelmi korszakokból kapunk majd ízelítőt, részben alapul véve a bencés szerzetesek St. Gallen-i terveit. A kertekben termelt növények szárítását és interaktív, elsődlegesen gyerekekkel történő feldolgozását szolgálja az épületben helyet kapó feldolgozó és szárító. A bemutató épületben, a tradicionális vidéki életformához kapcsolódó tevékenységek (mesterségek, kézművesség) és az illeszkedő szellemi örökség non-formális pedagógiai módszereken keresztül kerül bemutatásra. Az élménytár teljessé tételét az ismereteket feldolgozó e-formátumú oktatási segédanyag, dokumentumfilm és számos installáció segíti. Együttműködve a helyi civil, önkormányzati és kulturális szervezetekkel, célunk, hogy kezdeményezésünk közösségformáló jelentőséggel is szolgáljon. Önkéntesek bevonásával, közösségfejlesztés jegyében önkéntes akciók sorát indítjuk. A szolgáltatásaink differenciált célcsoportok számára kerülnek kialakításra, az adott korcsoportok sajátosságait figyelembe véve.

Kettős célcsoport (látogatók és szakemberek) párhuzamos fejlesztése komplex, igényekhez illeszkedő kulturális és közösségi funkciók kialakítását biztosítja. Közvetlen célcsoportok: Fiatalok: Kulturális, közösségi és fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciáik fejlesztése kiemelten fontos, a legfogékonyabbak új ismeretek és viselkedésminták elsajátítására Családok: a közösségfejlesztés, családok erősítése kiemelt fontossággal bír, hiszen a viselkedésminták erősítése a családban a leghatékonyabban érhető el. Turisták; évente több százezer látogató érkezik a parkba, a részükre kínált élményalapú kompetenciafejlesztés hosszútávon pozitív hatással bír, megismerhetik a történelmi vonatkozásait a háztáji növénytermesztésnek és saját háztartásukban alkalmazhatják azt. Szakemberek: Oktatók, pedagógusok, kulturális területen dolgozó szakemberek számára használható oktatási módszertani eszköz kerül kidolgozásra, amely segítségével non-formális oktatási módszereket sajátíthatnak el. Norvég partnerszervezet munkatársai számára is használható tartalom kerül kidolgozásra, amely segítségével bemutathatják a növénytermesztés módozatait és történetét.

Közvetett célcsoportok: Turisztikai szolgáltatók, más térségben működő örökségvédelmi szervezetek, társadalom, lakosság Önkéntesek, helyi közösségek nemzeti parkigazgatóságok, illetékes kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalai, helyi civil szervezetek, akik közös összefogása a térségbe látogatók számára komplex tartalmat képes biztosítani.