Múzeumpedagógiai foglalkozások előzetes bejelentkezéssel és időpont egyeztetéssel igényelhetőek: +36 62 275 133 (munkanapokon 08.00-16.00); info@opusztaszer.hu

Árak:
Volt egyszer egy oskola múltidéző tanóra: 16.000 Ft/csoport
(legfeljebb 35 fő részére, csomagban nem válaszható)

Egyéb múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások (15 főtől indulnak): 500 Ft/fő (idegen nyelven tartott foglalkozás esetén: 800 Ft/fő)


FOGLALKOZÁSOK A ROTUNDÁBAN

Régész furfang

A foglalkozáson résztvevők a régészeti munkálatokba és az antropológia tudományába nyerhetnek betekintést. A gondosan feltárt csontvázon közösen keressük meg azokat a jegyeket, amelyek az „elhunyt” nemére, életkorára, esetleges betegségeire utalnak, valamint a harcokban szerzett sebesüléseit is megvizsgálhatjuk, amiből még az elhalálozásának okát is megállapíthatjuk. Az antropológiai vizsgálatok mellett feltárjuk még a tárgyi emlékeket, figyelve arra, hogy ne keveredjen közéjük „kakukktojás”, és elvégezzük a leletanyag katalogizálását is.

Ajánlott korosztály: 10 éves kortól • Felső létszámkorlát: 15 fő

Egész évben választható


Századfordulós rejtvények

A millennium hangulatát idéző Promenád, Kisváros – Nagyváros kiállítás a helyszíne annak a játékos foglalkozásnak, ahol a résztvevőknek ma már ritkán látható, elfeledett tárgyakat kell felismerniük, hozzá párosítaniuk eredeti elnevezésüket, és „el kell, helyezzék” azt a kiállítás hozzá kapcsolható helyszínén. Végül játékos formában kell bemutatni, hogy az adott eszköz, használati tárgy milyen szerepet töltött be a 19 -20. század fordulóján élt emberek hétköznapjaiban.

Ajánlott korosztály: 12 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Egész évben választható


Egy csésze irodalom a Feszty szalonban

Feszty Árpád híres irodalmi szalonjának díszletei között idézzük meg annak íróit, művészeit. Felelevenítjük ennek az időszaknak a legfontosabb művelődéstörténeti momentumait. A korabeli szokásokat idézve köszöntőszöveget és meghívókat fogalmazunk, „interjút” készíthetünk híres emberekkel az újságok számára, verstani ismereteinket alapul véve bordalokat és vidám rigmusokat „faraghatunk” a Felvidéken található kingyesi Tündér tanya gerendáira, sőt bekapcsolódhatunk a Feszty – körkép népszerűsítésébe is.

Ajánlott korosztály: 12 éves kortól • Felső létszámkorlát: 15 fő

Egész évben választható


FOGLALKOZÁS A SZERI GYÓGYNÖVÉNYHÁZBAN

Szeri praktika

 Boszorkánykonyha vagy patika? Az ördög füve vagy gyógynövény? A résztvevőkkel a szeri templom romjai közé lépve majd’ tíz évszázadot utazunk vissza az időben. A gyógynövények felhasználásának tudományát jól ismerték és magas szintre fejlesztették a monostorban élő bencések. A kézzelfogható, illatos kiállítás a monostorkertek titkait hozza közelebb: megízleljük, megszagoljuk a legjellegzetesebb gyógy- és fűszernövényeket, hasznos ismeretekhez jutunk felhasználásukról.

Ajánlott korosztály: 10 éves kortól • Felső létszámkorlát: 30 fő

Egész évben választható


FOGLALKOZÁSOK A SKANZENBEN

Volt egyszer egy oskola

 A két világháború közti időszakot idézi fel a skanzenben található árpádhalmi tanyai iskola, ahol egy korabeli tanóra részeseivé válnak a diákok. Az elemi népiskola egyetlen tantermében, összevont osztályban együtt tanultak kicsik és nagyok, életük végéig emlékeikben őrizve az olajos padló szagát, a Tanító úr néha kemény, de mindig emberséges alakját. A Kincskereső kisködmönt vagy más írásokat olvasó gyerekek ma már el sem tudják képzelni, milyen lehetett a világítás, számítógép és projektor nélküli tanterem, a keménykalapos, csokornyakkendős, sétapálcás tanító. Az 1920-as évek korhű berendezési tárgyai között zajló foglalkozás valóságos élményt nyújt minden résztvevő számára: megismerik azon idők tanítási módszereit, amikor a fegyelmezés fő eszköze a nádpálca, a jó tanulók jutalma pedig alma és dió volt.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 35 fő

Szezonális


Halász Palkó meséje

 A népmesei elemekkel teleszőtt foglalkozáson a gyerekek megismerkedhetnek a Dél – Alföld népi kultúrájával: végigkísérhetik a főhős életének egy szakaszát, amelynek ők is aktív részeseiévé válnak. A résztvevők próbatételeken át segítik az ifjú halászt, hogy szerelmét megtalálja. Játékok és népdalok által tudják meg, mi a tulipános láda, hogyan élt egy szegény halász ember vagy egy jómódú hagymatermelő család. A drámapedagógiai eszközöket felhasználó foglalkozás jól kiegészíti a népi kultúránkkal való megismerkedést.

Ajánlott korosztály: 5-8 éves korig • Felső létszámkorlát: 30 fő

Szezonális


Süssünk, süssünk

 A kemencében sütés tudományába avatjuk be az érdeklődőket: dédanyáink is egymástól tanulták, és mi is megtudhatjuk, mitől lesznek igazán ízletesek az asztalunkra kerülő, kelt tésztából készült finomságok. A résztvevők megismerik, hogyan is készül a liszt, a búza vetésétől az őrlés és a feldolgozás folyamatáig, majd mindenki részt vehet a hamuba sült pogácsa elkészítésében.

Ajánlott korosztály: 5 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Szezonális


Magyar népi hangszereink

 A foglalkozás keretében sor kerül a Dél-Alföldön használt népi hangszerek tematikus bemutatására, ismertetésére és megszólaltatására egyaránt, kis kitekintéssel a történelmi Magyarország különböző tájegységeire is. Az ének-zenei oktatásban szereplő paraszti hangszereket ismerhetik meg élményszerűen, a gyakorlatban az érdeklődők. Honismereti szempontból is fontos magyar népzenénk helyi stílusának bemutatása a régióban használt népzenei hangszereken. Mindezek mellett a foglalkozás kiegészülhet egy lezáró rövid táncházzal.

Ajánlott korosztály: 5 éves kortól • Felső létszámkorlát: 30 fő

Egész évben választható


Agyagozás

A résztvevők egy – az ember által – már az őskor óta használt alapanyag, mégpedig az agyag megmunkálásának művészetébe kapnak gyakorlatias betekintést egy több évtizedes gyakorlattal rendelkező fazekas mester vezetésével.

Ajánlott korosztály: 5 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Szezonális


FOGLALKOZÁSOK A NOMÁD PARKBAN

Bakot lőttem

A foglalkozáson kézbe vesszük a félelmetes visszacsapó íjat, megismerjük felépítését, megérezzük a benne rejlő ősi erőt, mely rettegésben tartotta az egykori legnagyobb birodalmakat is. A résztvevők próbára tehetik ügyességüket a célbalövésben, erejüket az íj megfeszítésében, felajzásában.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 30 fő

Szezonális


Árpád népe

A foglalkozás visszarepít bennünket abba az időbe, amikor őseink birtokba vették jelenlegi hazánk területét. Testközelből tapasztalhatjuk meg nomád életmódjuk sajátosságait: a jurtában való élet rendjét, mindennapi eszközeik használatát. Végül igazi honfoglaló harcossá válva kiderül, miért is rettegett annyira a korabeli Európa a magyarok nyilaitól.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 30 fő

Egész évben választható


Ezer év a hadak útján

A foglalkozás bemutatja a magyarság honfoglalás kori hadászatának nagy eseményeit, fontos csatáit. Alátámasztjuk, vagy éppen megcáfoljuk a bemutatott eseményekhez kapcsolható általános téziseket. A csaták elemzésén keresztül a résztvevők megismerhetik a magyar hadsereg(ek) fejlődését, a lovas íjász harcászat főbb vonásait. Nagy hangsúlyt fektetünk az olyan méltatlanul elfeledett személyiségek, hadvezérek bemutatására, megismerésére, akiknek dicső tettei a magyar hadtudomány legfényesebb lapjaira tartoznak. A foglalkozás során nagy szerepet kapnak a különböző eszközök, amelyeket kézbe is vehetnek, valamint felölthetnek a résztvevők.

Ajánlott korosztály: 10 éves kortól • Felső létszámkorlát: 30 fő

Egész évben választható


Körmönfonás

Az érdeklődők egy sajátos szövési technikába pillanthatnak bele, ami rendkívül fejleszti a kézügyességet és a logikai gondolkodást, valamint – nem mellékesen- már évezredes hagyománya van. Különlegesen színes formákat hozhatnak létre a vállalkozó kedvűek. A végén pedig kiderül, hogy ki lesz a körmönfontabb.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Egész évben választható

Nemezelés

A gyapjúfeldolgozás egy sajátos módját, technikáját ismerhetik meg az érdeklődők. A kitartó munka gyümölcseként létrejön a nemez, aminek felhasználása olyan széles körű, hogy a nomád népek életének szinte minden területén jelen volt egykor.

Ajánlott korosztály: 5 éves kortól • Felső létszámkorlát: 25 fő

Egész évben választható


Rézdomborítás

Honfoglaló elődeinkről feljegyezték a kortársak, hogy kiváló ötvös mestereik voltak, amit az ásatások során fellelt leletanyagok finomsága, kimunkáltsága, díszítettsége is hűen tükröz. A foglalkozás során gyakorlott mestertől leshetik el a résztvevők a különleges díszítési technikákat, ötvös motívumokat.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Szezonális


Rovás

Az írás az emberi kultúra egyik legfontosabb része. A rovásírás használata népünknél is több ezer éves múltra tekint vissza. E különleges, napjainkban újra felfedezett íráshoz egészen máshogy kell hozzáállnunk, mint a mindennapjainkban megszokott latin betűkhöz. A foglalkozás során játékos formában igyekszünk megmutatni a rovásírás szabályait, fogásait, fortélyait.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Egész évben választható


A ló és az ember

Évezredes elszakíthatatlan, ámde mégis törékeny a barátság ló és ember között. Ha a ló nem olyan lenne, mint amilyen, már régen levetette volna magáról az embert, nem engedte volna, hogy igába fogják. De szereti szolgálni az embert. Ezért tartozunk neki annyival, hogy tiszteljük őt. Az alakja, a viselkedése mind csodálatra méltó. Hihetetlenül meg tudja hálálni, ha szeretik. Ha néha makacs, az nem gonoszságból van, hanem azért, mert ő olyan. Ezért senki nem haragszik meg rá, aki szereti. Elég csak belenézni a nagy, csillogó, értelmes szemeibe, az ember mindjárt elfelejt minden rosszat.

A foglalkozás során ezt a kapcsolatot próbáljuk meg bemutatni, azon túl, hogy beszélünk a ló fizikai tulajdonságairól, a különféle lófajtákról, valamint arról, hogy miként könnyítette meg az ember munkáját ez a csodálatra méltó jószág. Végül pedig lehetőség nyílik arra is, hogy a bátrabbak egy-egy fotó erejéig felpattanhassanak egy tüzes paripára.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Időjárásfüggő, szezonális foglalkozás


Zabla, tegez, szablya

Ismert tény, hogy honfoglaló eleink harci sikereiket kiváló könnyűlovas haditechnikájuknak köszönhették. A foglalkozás keretében erről szeretnénk a hagyományos történelemórákhoz képest bővebb és látványosabb ismereteket átadni. A résztvevők közelről ismerhetik meg a lovasok fegyvereit, az íjat, a szablyát, a fokost és a kelevézt, de egyéb használati tárgyakat is bemutatunk. Egy ló felszerszámozásával „felkészítjük” a csatára a lovast, így a foglalkozás végére választ kapunk arra a kérdésre, hogy miért a magyar lovasság volt a kalandozások korának legütőképesebb serege.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszám: 20 fő

Időjárásfüggő, szezonális foglalkozás


FOGLALKOZÁSOK A PUSZTA HÁZÁNÁL

Bőrözés

A foglalkozás során a bőrművesség fortélyairól hallhatunk értékes információkat, majd a különböző színű, vastagságú, struktúrájú bőrökből készíthetik el a résztvevők saját alkotásukat, aminek csak a képzelet szabhat határt.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 30 fő

Egész évben választható

 


Barátaink a madarak

A foglalkozás során a madarak hétköznapjaiba nyerhetünk bepillantást. Kiderül, mivel táplálkoznak, hogyan választanak párt és miként alkalmazkodnak a megváltozott környezeti feltételekhez tollas barátaink. Megtanuljuk felismerni éneküket, továbbá elsajátíthatjuk azokat a praktikákat, amelyekkel a kertünkbe csábíthatjuk és akár költeni is marasztalhatjuk a madarakat. A fészeképítés fáradságos feladatába pedig a gyakorlatban is belekóstolhatnak a vállalkozó szellemű diákok.

Ajánlott korosztály: 10 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Szezonális foglalkozás


 

Erdő kincse

Ismerjük meg szűkebb környezetünk, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet természeti értékeit! A foglalkozás közben különféle állatok lábnyomait vizsgáljuk, megismerkedünk az erdő növényeivel, majd felgombolyítjuk azokat a szálakat, amelyek összefűzik ezeket az élőlényeket. A foglalkozás végére játékaink és előadásaink révén a gyerekek a részesülnek az erdő valódi kincséből, az ismeretek és a természet szeretetének összefonódásából.

Ajánlott korosztály: 8 éves kortól • Felső létszámkorlát: 20 fő

Szezonális foglalkozás

 

 

 

 


 

INTERAKTÍV HADTÖRTÉNETI PROGRAMNAP

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark a Történelmi Animációs Egyesülettel együttműködve sikeresen fejlesztette ki hadtörténeti szoftverét és valósította meg interaktív hadtörténeti projektnap sorozatát. Ennek keretében a mai kor követelményeinek megfelelően egy számítógépes program – amely a Total War számítógépes játék magyar történelmi modifikációjára épít – segítségével válhattak a diákok hadvezérekké és irányíthatták csapataikat a kalandozások korának nagy csatáiban és különböző hadszíntereken. Így többek között megjelenik a Brenta menti terület, Arkadiopolisz, vagy akár Pozsony is. Miért érdemes kihasználni ezt a lehetőséget? Azért, mert az olyan aktív számítógépes oktatási programok, amelyekben a diákok tevékenyen részt vehetnek a taktika kialakításában, egyelőre kis számban állnak rendelkezésre a napi iskolai munkában, így a passzív befogadással szemben az aktív részvétel mélyebb és hatékonyabb tanulást eredményez. A program során a számítógépek mellett kézbe vehetik a honfoglalás korához kapcsolódó tárgyrekonstrukciókat – különféle öltözékeket, használati eszközöket, fegyvereket. A korábbi időszakban korlátozott számban tudtuk fogadni az iskolákat, azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel lehetővé tesszük azoknak is a programhoz való hozzáférést, akik eddig nem tudtak részt venni ebben. A programot többféle módon lehet igénybe venni, ugyanis kidolgoztuk azt a megoldást, amely több intézménynek könnyebbé teszi a részvételt, mivel saját helyszínen, saját kabinettel tudjuk fogadni az érdeklődőket, itt Ópusztaszeren. A csoportos kirándulások időtartamát figyelembe véve a programot egy teljes napos időtöltésként is igénybe lehet venni. Ebben az esetben ideális egy tananyagot, ismeretanyagot kiegészítendő projektnapként igénybe venni a lehetőséget. Amennyiben a csoport egy teljes napot ne tud rászánni, de mégis szeretnék kipróbálni a programot, akkor két órás időtartamban is alkalom nyílik rá. Ezen felül, amennyiben az ide való utazás nem, vagy csak nagyon nehezen lenne megoldható, lehetőség van arra is, hogy a programot külső helyszínen, akár az iskolában is megtartsuk, ugyanis felszerelésünk könnyen mozgatható, így a távolság sem okozhat gondot.Különleges ajánlatunk:

Tematikus nap az általános iskolák 5-8. osztálya és középiskolások számára

Az őszi, téli időszakra meghirdetett program a Nemzeti Alaptanterv követelményeivel összehangolva egy teljes tanítási napot kitevő foglalkozás-sorozat az 5-8. osztályos tanulók számára. Az érdeklődő pedagógusokkal előzetesen konzultálva a tematikus napon rendhagyó órákon, rendhagyó körülmények között és a tananyaghoz igazítva történelmi, művelődéstörténeti, irodalmi, természettudományi, valamint készségfejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt a diákok az Emlékpark inspiráló helyszínein. A honfoglalás, a magyar középkor, és a dualizmus korát idézi a 2 foglalkozás, amelyet összekapcsolunk a Feszty-körkép megtekintésével is, így téve teljes élménnyé a tanulók számára az egész napos időtartamot. Amennyiben a IX – X. század időszaka a feldolgozandó korszak, akkor a Régész furfang, az Árpád népe, a Rovás, a Nemezelés, a Körmönfonás foglalkozást lehet választani. A magyar késő középkor esetében a Vár állott, most kőhalom kiállítás szakvezetése, a Szeri praktika, a Bőrözés, a kor hangszereinek bemutatója, valamint a Barátaink a madarak az Ezer év a hadak útján, a Szeri Praktika, valamint a Bőrözés foglalkozások érhetők el. A dualizmus korszakát pedig az Egy csésze irodalom a Feszty-szalonban, a Századfordulós rejtvények, a Magyar népi hangszereink, a Régész furfang, a viselettörténeti játék, a Bőrözés, valamint a Barátaink a madarak foglalkozás segítségével lehet megidézni.

Ajánlott korosztály: 10 éves kortól. Kérjük, hogy időpontfoglalás, valamint kérdés esetén keressék előjegyzésünket a fentebb megadott elérhetőségeken!